La impressió ÒFSET, ens permet oferir el servei complert de impressió i cobrir totes aquelles demandes que per les seves característiques no es poden realitzar en impressió digital. Està especialment indicada per a treballs d'alta qualitat en formats petits i mitjans en quantitats mitjanes i altes.


  • Impresión offset 1
  • Impresión offsetl 2
  • Impresión offset 3
  • Impresión offset 4