Gama Digital té entre els seus principals objectius assolir l'excel·lència en el ompliment ambiental i contribuir al desenvolupament sostenible, mitjançant el control dels impactes que generen els nostres serveis sobre el medi ambient.

Per aconseguir una major eficàcia en el compliment ambiental, hem implantat amb l'empresa ECOVADIS un Sistema de Gestió Ambiental. Sistema que s'integra amb el de qualitat certificat per la mateixa entitat acreditada i que portem millorant contínuament.

El nostre sistema de gestió ambiental ens ofereix la possibilitat de controlar els aspectes ambientals més rellevants, entre ells: la gestió de residus, la utilització dels recursos naturals, l'ús eficient de l'energia i el reciclatge dels nostressuports gràfics.